Hvordan taler du til dit barn?

February 4, 2016

 

 

Måske kommer du til at råbe eller snerre ad dit barn og siger ting, du senere fortryder. Men hvis du tager en dyb indånding, så findes der svar på hvordan du nemt taler mere positivt til dit barn. Det handler nemlig om, at du ofte kommer til at reagere ud fra dine følelser i stedet for, hvad der er mest hensigtsmæssigt.
 
Du kender det sikkert, dit barn kommer endnu en gang til at vælte sit glas. Du udbryder "Åh har du spildt igen?". Du ved godt at barnet ikke har gjort det med vilje, og din kommentar efterlader barnet med følelsen af at have gjort noget galt. Det er helt naturligt at man er kort for hovedet en gang i mellem, men du kan faktisk ganske enkelt ændre din reaktion fra negativ til positiv.  

 

 

For hver gang du kan tage en dyb vejrtrækning, i den situation du er i, og lade fornuften sejre i stedet for at handle i et følelsesudbrud, skaber du nye veje i din hjerne. På den måde lære du din hjerne at regulere sig selv. Hver gang du kan tolerere de forstyrre følelser, som vrede og ked af det hed, og lære at acceptere dem uden at handle på dem, så du ikke arbejder gennem gamle uhensigtsmæssige mønstre, så får du på den måde ikke udløst dem så ofte. Det der altså synes så svært bliver nemmere og nemmere jo mere du øver. Det skaber mindre skænderier, og mere kærlighed.

 

 

 

Så på de hårde dage, når du opdager, at du føler dig irritabel:

 

1. Stop. Find ud af hvad der foregår. Træk vejret. Mind dig selv, om at der ikke er nogen reel nødsituation. Tag et par dybe vejrtrækninger. Det får dig tilbage til nuet, så du ikke bliver kapret af dine store følelser. Nu har du valget om hvordan I kommer videre.

 

2. Modstå at gøre noget mens du er vred. Du vil føle et presserende behov for at handle, men det er bare et tegn på, du er i kamp eller flugt. Hvis ditbarn gør noget der irriterer dig, så sæt de begrænser du mener der er brug for, så tålmodigt som muligt. Men du skal ikke irettesætte. Hvis det er noget du gerne vil lære dit barn, noget det skal lære at lade vær med er det ikke i dette situation du skal tage den. Hvis noget skal gøres andre ledes må du vente til et tidspunkt hvor du er rolig og dit barn er modtagelig for det. Børn kan ikke lære, når de er kede af det, eller hvis du er ked af, det vil forstyrre dem. Det vigtigste du kan lære dit barn i øjeblikket er selvregulering, og du gøre det ved at skabe nye vej.

 

3. Giv dig selv den omsorg og giv dig selv den pleje, du har brug. Vi er tilbøjelige til at synes, vi skal vente på at nogle skal give os omsorg eller tage sig af os. Men forældrerollen kræver at vi viser vores børn at vi kan drage omsorg for os selv, og dermed lære vores børn, hvordan de i deres voksenliv og forældreskab drager omsorg for sig selv. Den kærlige forælder, du har brug for når livet viser sig fra den hårde side, er inde i dig. At vokse op betyder at vi tager ansvaret for at pleje os selv, så vi kan handle som en voksen, når vores børn handler barnlig. Så giv dig selv et knus (bogstaveligt.)

Please reload